Keystone logo

Правила и условия

Следващият текст описва правилата и условията за използване на www.masterstudies.com уебсайт и свързаните с него услуги, създадени и управлявани от Keystone Academic Solutions. Моля, прочетете го внимателно. Използвайки този уебсайт, вие посочвате, че приемате да бъдете обвързани с тези правила и условия. Keystone Academic Solutions може да преразгледа и актуализира тези правила и условия по всяко време, така че, моля, посещавайте периодично тази страница, за да преглеждате текста, тъй като той е обвързващ за вас. Термините „Вие“ и „Потребител“ се използват в целия текст по отношение на всички лица и/или юридически лица, които имат достъп до този уебсайт с каквато и да е цел или причина.

Използване на съдържание и права на собственост

Използвайки този уебсайт, вие потвърждавате и се съгласявате, че цялото съдържание и материали, налични на него, като текст, лога, графики, изображения и софтуер, са защитени от норвежките и международни закони за авторско право, търговски марки и други закони. Цялото съдържание и материали са собственост на Keystone Academic Solutions или неговите доставчици или клиенти на съдържание. Keystone Academic Solutions си запазва изключителното право върху компилирането на съдържанието на този уебсайт (означава неговото събиране, подреждане и показване). Това право е защитено от норвежките и международни закони за авторското право. С използването на този уебсайт вие се съгласявате да не заснемате, продавате, лицензирате, разпространявате, публикувате, променяте, адаптирате, редактирате, копирате, възпроизвеждате или използвате повторно съдържанието на този уебсайт по какъвто и да е друг начин за обществени или търговски цели. Забранено е да копирате или адаптирате HTML кода, който Keystone Academic Solutions създава и използва за генериране на своите уеб страници. Този код също е защитен с авторски права. Изрично ви е забранено да нарушавате сигурността на този уебсайт (например чрез, но не само, използване на каквото и да е устройство, софтуер или процедура, които пречат или се опитват да попречат на правилното функциониране на този уебсайт; използване на всяко устройство или инструмент за да навигирате в този уебсайт, различен от предоставения от Keystone Academic Solutions; опит за дешифриране, декомпилиране, разглобяване или обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ част от уебсайта; разпространение или опит за разпространение на вируси, троянски коне, червеи или други устройства, които са проектирани или предназначени да прекъсват, повреждат или пречат на каквато и да е информация, софтуер, хардуер или комуникационни системи).

Поведение на употреба

Имате право на достъп до съдържанието на този уебсайт за ваша лична, некомерсиална употреба, при условие че го правите без нарушение на авторските права и други права на собственост и при условие че не използвате този уебсайт за цели, които са незаконни или забранени от тези правила и условия. Вие приемате да не използвате този уебсайт по начин, който е незаконен, злоупотребяващ, заплашителен, тормозен, неприличен, клеветнически, насаждащ омраза или по какъвто и да е друг начин, нарушаващ тези правила и условия. Докато използвате този уебсайт, вие приемате да не публикувате никаква неточна или невярна информация за себе си или каквато и да е информация, която не е част от вашето собствено CV, нито непоискани реклами или бизнес предложения, нито верижни писма и нежелана поща. Като потребител на този уебсайт и неговите услуги, вие носите отговорност за вашите собствени комуникации и за последствията от вашето публикуване.

Отговорност на Keystone Academic Solutions

Съдържанието на този уебсайт може да включва неточности или типографски грешки. Вие използвате този уебсайт и неговото съдържание на свой собствен риск. Периодично се правят промени в този уебсайт и неговото съдържание и могат да бъдат направени по всяко време. Keystone Academic Solutions няма задължение да наблюдава използването на този уебсайт от ваша страна или да запазва съдържанието на вашата сесия. Keystone Academic Solutions не контролира и не гарантира точността на информацията, публикувана от потребителите. Keystone Academic Solutions може да предприеме действия, за да предотврати използването на този уебсайт, което може да създаде отговорност за Keystone Academic Solutions.

Отказ от гаранции и последващи щети

Keystone Academic Solutions не заявява и не гарантира, че този уебсайт ще работи непрекъснато или без грешки, или че уебсайтът или сървърът, който го прави достъпен, не съдържат компютърни вируси или други вредни устройства. Цялото съдържание на този уебсайт се предоставя „както е“ без никакви гаранции от какъвто и да е вид, включително гаранция за продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение. Keystone Academic Solutions не декларира и не гарантира, че този уебсайт, неговото съдържание, използването му или резултатите от използването му са правилни, точни, навременни или по друг начин надеждни. Keystone Academic Solutions няма да носи отговорност за използването на този уебсайт, което е незаконно или по някакъв начин нарушава тези правила и условия. При никакви обстоятелства Keystone Academic Solutions не носи отговорност за преки, косвени или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността да използвате този уебсайт.

Връзки към други сайтове

Този уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Keystone Academic Solutions предоставя тези връзки само за удобство за вас, а не като одобрение на съдържанието на тези уебсайтове на трети страни, за които Keystone Academic Solutions не носи отговорност. Вие осъществявате достъп до свързани уебсайтове на трети страни на свой собствен риск.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Keystone Academic Solutions, нейните директори, служители, представители и агенти от и срещу всички задължения, претенции, действия, искания или разходи, включително без ограничение правни и счетоводни такси, твърдящи или произтичащи от вашите използване или злоупотреба с този уебсайт или нарушение от ваша страна на тези правила и условия.

Дисплейна реклама

Keystone Academic Solutions внедри дисплейно рекламиране и използва Doubleclick, функция на Google Analytics, базирана на дисплейно рекламиране. Можете да се откажете от Google Анализ за дисплейно рекламиране и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google с помощта на мениджъра за предпочитания за реклами. Можете също така да инструктирате Google Analytics да не изпраща никаква информация за посещенията на вашия уебсайт към Google Analytics, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Analytics за текущия си уеб браузър.

Информация за връзка

Моля, вижте нашата страница за контакти за допълнителна информация.

Тези Правила и условия са последно променени на 12 март 2018 г