University of Trento The Department of Industrial Engineering

University of Trento The Department of Industrial Engineering

University of Trento The Department of Industrial Engineering

Представление

Катедрата извършва изследвания, обучение и преподаване в секторите на индустриалното инженерство, по-специално в областта на механика, мехатроника, математика, електроника и микроелектроника, управленски информационни системи и оптимизационни методи и модели за подпомагане на вземането на решения.

Целите на изследването на катедрата разглеждат структурата на материалите; техните характеристики и приложения; нови материали и технологии; системи за автоматизация на процеси и машини; производство и съхранение на енергия; проектиране и внедряване на механични / електронни интегрирани устройства със специфични функции в иновативни приложения; оптимизирането на продуктите и процесите.

Катедрата си сътрудничи с различни национални и международни изследователски институции и се занимава с проекти за основно и приложно изследване със силна връзка с индустриалния свят.

Местоположения

  • Povo

    DII - Department of Industrial Engineering via Sommarive, 38123, Povo

    Въпроси