University of Manitoba

A logo

Представление

Нашата мисия, визия и ценности

МИСИЯ За да се създаде, да се запази, да общуват и да се прилагат знанията, които допринасят за културното, социалното и икономическото благосъстояние на народа на Манитоба, Канада и по света.

VISION За да се вземе нашето място сред водещите университети чрез ангажимент за трансформиращ изследвания и стипендия, както и да иновативно преподаване и учене - уникално засилена чрез местни знания и перспективи.

СТОЙНОСТИ За постигането на нашата визия, ние изисква ангажимент за общ набор от идеали. В Университета на Манитоба стойности: Академична свобода, отговорност, Колегиалност, равенство и включване, постижения, иновации, почтеност, уважение и устойчивост.

Местоположения

  • 208 Administration Building MB R3T 2N2, , Winnipeg

Въпроси