University of Hradec Králové, Faculty of Science

A logo

Представление

Кампусът University е разположен удобно в центъра на града на пешеходно разстояние от другите университетски сгради, образователна и научна библиотека, и стария град.

Университетът на Храдец Кралове подготвя квалифицирани специалисти, които успяват на местния пазар на труда, както и в чужбина. В документа се дава автоматично на всички завършили, и той гарантира по целия свят признаване на дипломата от университета в Храдец Кралове.

Университетът се състои от пет части: Факултет по педагогика, Факултет по информатика и мениджмънт, Философски факултет, Факултет по науката и Институт по социални дейности.

Факултетът е създадена на 1 септември 2010 г., състояща се от пет отдела - биология, физика, химия, информатика и математика, включително три бакалавърски курсове, една следдипломна курс и общата сума от 271 студенти. От началото сме успели да се увеличи броят на акредитираните учебни програми на седемнадесет, от която има две докторски програми, шест master's и девет bachelor's специалности. Освен тези нови и успешни процедури за акредитация, ние също успя да спечели първия си встъпително законодателство в областта на теория на възпитанието по физика.

Местоположения

  • University of Hradec Králové -Faculty of Science Jana Koziny 1237, Building D, 50003, Hradec Kralove

Въпроси