Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Доктор по информационни технологии при проектиране и експлоатация на промишлени сгради и конструкции

Докторантура in

Доктор по информационни технологии при проектиране и експлоатация на промишлени сгради и конструкции Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Представление

Приемане

Учебен план

Такса за обучение по програмата

За училището

Въпроси