Central European Institute of Technology (CEITEC)

Central European Institute of Technology (CEITEC)

Central European Institute of Technology (CEITEC)

Представление

CEITEC (Централноевропейският технологичен институт) е уникален изследователски център, фокусиран предимно върху науките за живота, съвременните материали и нанотехнологиите. От създаването си през 2011 г. CEITEC бързо се превърна в авангардна инфраструктура за научни изследвания, която се представя много добре заедно с най-добрите институти в Европа. Сред основните приоритети на CEITEC са насърчаването на мотивираща и динамична международна научна среда, осигуряването на най-съвременна изследователска инфраструктура и политиката на отворена комуникация и равни възможности.

Местоположения

Местоположения
  • Univerzitná,8661/6A, 010 08, Žilina

Въпроси