Brno University of Technology Доцент доктор. по фирмено управление и икономика

Докторантура in

Доцент доктор. по фирмено управление и икономика Brno University of Technology

Brno University of Technology

Представление

Приемане

За училището

Въпроси