Хърватска

Най-добрите университети за Докторантура Програми в Хърватска 2023

Брой институции: 24
  • Miskolc, Унгария
  • Zagreb, Хърватска
  • + 2 Още

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rotterdam, Холандия
  • Bilbao, Испания
  • + 5 Още

  Европейският университет за постиндустриални градове (UNIC) е създаден през 2020 г. с цел да предложи приобщаващо образование за ново поколение студенти. Алианс от 10 европейски университета, базирани в постиндустриални градове и финансирани от Европейската комисия, работят ръка за ръка с градските институции, за да гарантират, че градските проблеми се включват в преподаването и научните изследвания по начин, който е достъпен и приобщаващ за всички учащи. Алиансът стартира първата си съвместна магистърска степен през 2023 г. и търси студенти, които ще напреднат в постиндустриалните трансформации на своите градове и ще станат висококвалифицирани висшисти в нови научни дисциплини, които отговарят на нуждите на променящата се икономика в Европа и около нея Светът.

  • Split, Хърватска

  Програмата за бакалавърско обучение Психология е координирана с Европейската диплома по психология (EuroPsy) и е създадена на базата на компетентен подход към висшето образование. Обучението продължава шест семестъра (180 ECTS), като след завършването му завършилите получават званието University Baccalaureus of Psychology (univ. обратно псих.). Занятията се провеждат във Факултета по хуманитарни и социални науки и други части на Университета в Сплит. Обучението се провежда изцяло на английски език и подготвя студентите за международна научна и професионална комуникация от самото начало. Учени и преподаватели от хърватски университети и международни институции като Yale University, Santa Fe Institute, Northeastern University, University of Huddersfield, University West и Université de Poitiers участват в учебната програма. По време на обучението си студентите ще научат за различните психологически дисциплини и теоретични ориентации, ще придобият умения за изследователска методология и ще получат основни познания за научни дисциплини, които се пресичат с психологията (напр. философия, антропология, социология). След завършване на обучението си студентите могат да бъдат наети в планиране и провеждане на изследвания, събиране и обработка на данни (пазарни проучвания, телекомуникации, медии, неправителствени организации и др.) или да продължат образованието си на висше ниво в Република Хърватия и страни от ЕС.

  • La Rochelle, Франция
  • Athens, Гърция
  • + 4 Още

  EU-CONEXUS – Европейски университет за интелигентна градска крайбрежна устойчивост е силно партньорство между девет университета, развиващи науката и иновациите в център за високи постижения в интелигентната градска крайбрежна устойчивост (SmUCS). EU-CONEXUS - Европейският университет за интелигентна градска крайбрежна устойчивост насърчава общите европейски ценности и засилената европейска идентичност, като обединява ново поколение европейци, които могат да си сътрудничат и работят в рамките на различни европейски култури, на различни езици и трансгранично.

  • Zagreb, Хърватска
  • Zadar, Хърватска

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Osijek, Хърватска

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Хърватска

  Факултетът по електротехника и компютри на Университета в Загреб (хърватски акроним: FER) е водеща висша образователна и изследователска институция в Република Хърватия в областта на електротехниката, изчислителната техника и информационните и комуникационни технологии.

  • Geneva, Швейцария
  • Zagreb, Хърватска
  • + 1 Още

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Хърватска
  • Split, Хърватска

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Хърватска

  Загребският университет (1669) е най-старият и най-голям университет в Югоизточна Европа. Като всеобхватен обществен Централноевропейски университет, Загребският университет предлага образование и научни изследвания и във всички научни области (изкуства, биомедицина, биотехнологии, инженерни науки, хуманитарни науки, естествени науки и социални науки) и широк спектър от курсове на всички нива на обучение, от бакалавърски за следдипломна квалификация. С 29 факултета, 3 академии на изкуствата и Университетския център за хърватски изследвания е водеща образователна институция в страната, където повече от 7900 учители и 72480 студенти развиват знания и придобиват умения.

  • Split, Хърватска
  • Zagreb, Хърватска

  Изборът на университет, който да посетите, е едно от най-важните решения, които вземаме и следователно училището носи отговорност да гарантира, че всички негови ученици получават необходимите знания, изграждат умения и се подготвят по най-добрия начин за бизнес пазара на 21-ви век. Мисията на University College Aspira е да създаде трансформиращ образователен опит чрез прилагане на най-добрите световни практики и сътрудничество с лидерите в бранша.

  • Rijeka, Хърватска

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zaprešić, Хърватска

  University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić ще продължи да се развива във висококачествена институция за висше образование с ясно определен профил на образование и научни изследвания в бизнеса и управлението при условия на устойчиво развитие. Неговите програми се основават на ясни резултати от обучението и образование през целия живот и са привлекателни за учениците.

  • Zadar, Хърватска

  Задар има вековна университетска традиция, най-дългата в Хърватия: следвайки традицията на църковното образование, спомената за първи път през 10 век, доминиканското висше учебно заведение Studium generale, по-късно известно като Universitas Iadertina, е основано още на 14 юни 1396.

  • City of Zagreb, Хърватска

  RRiF College of Financial Management е основан през 2006 г. и провежда тригодишно професионално проучване Счетоводство и финанси и двугодишно специализирано професионално следдипломно обучение Корпоративни финанси.