Keystone logo
Финландия

Проучване Докторантура в Финландия 2024

Смяна на валута

Основни месечни разходи за живот

 • Отдаване под наем в общ апартамент

  441
 • Дял на комуналните услуги

  38
 • Абонамент за интернет

  20
 • Местен транспорт

  60

Примерни разходи за начина на живот

 • Комбо за бързо хранене

  9
 • Билет за кино

  15
 • Чаша местна бира

  7

Изисквания за виза

 1. Виза за краткосрочен престой - за максимум 90 дни посещения. Може да ви е необходима виза например, ако сте поканени да положите приемен изпит във Финландия или ако участвате в курс или обмен, който продължава по-малко от 90 дни.
 2. Разрешение за пребиваване за обучение - дългосрочно разрешение за временно пребиваване, което обикновено се издава за една година. Ако идвате във Финландия за период на обмен на студенти, надвишаващ три месеца, или ако сте били приети в програма с пълна степен, трябва да кандидатствате за тази.

Какъв тип Visa се нуждаете?

Име на виза

Виза за краткосрочен престой; Разрешение за пребиваване за обучение

Цена и валута

EUR 330

Таксите за Разрешение за пребиваване във Финландия за обучение за кандидатстване на хартия в момента са 330 EUR; и 300 евро за електронно заявление.

Кой може да кандидатства за виза?

Ако сте скандинавски гражданин или гражданин на ЕС/ЕИП, нямате нужда от виза или разрешение за пребиваване във Финландия. От вас обаче се изисква да регистрирате пребиваването си в Migri, ако престоят ви във Финландия надвишава 90 дни (6 месеца за скандинавски граждани). Освен това, ако престоят ви във Финландия продължава повече от година, трябва да се регистрирате във финландската система за населението.

Ако не сте гражданин на ЕС/ЕИП, обикновено ще ви трябва виза или разрешение за студентско пребиваване. Кой от тях трябва да кандидатствате зависи от продължителността на престоя ви във Финландия.

Къде можете да направите заявлението?

Онлайн / Финландско посолство или консулство

Можете да започнете да кандидатствате за разрешение за студентско пребиваване онлайн на Enterfinland.fi, но в процеса е необходимо също лично да посетите финландско посолство или консулство. Заявление за разрешение за пребиваване на финландски студент не може да бъде обработено, докато кандидатът не посети посолството, независимо дали заявлението е подадено по електронен път или в самото посолство.

Уебсайт:

Как да направите заявлението?

За да кандидатствате за финландска студентска виза или разрешение за пребиваване, трябва да изпълните следните условия:

 • Трябва да предоставите официалното писмо за приемане, издадено от вашия приемащ финландски университет.
 • Вашият паспорт трябва да има валидност, която надвишава срока на визата или разрешението за пребиваване, за които кандидатствате, с най-малко 3 месеца.
 • Вашият паспорт трябва да е издаден през предходните 10 години.
 • Трябва да имате копие от попълнения и подписан формуляр за кандидатстване.
 • Трябва да предоставите доказателство за вашите финансови възможности, за да се издържате финансово по време на целия си период на обучение във Финландия и за обратния транспорт. В момента студентът трябва да има минимум 560 евро на месец, за да остане във Финландия. Това означава, че студентът трябва да разполага с минимум 6720 евро на година за своите разходи във Финландия.
 • Трябва да предоставите скорошно извлечение за финансовото си състояние от вашата банка, което показва, че имате най-малко 6720 EUR в банковата си сметка. Обърнете внимание, че студентите, които следват специалности във Финландия, трябва да разполагат със средства за една година. Студентите по обмен трябва да разполагат със средства за целия период на престоя си във Финландия. В случай, че нямате горепосочената сума в сметката си, трябва да предоставите писмено доказателство, че сте получавали издръжка или стипендия или сте избрани за обезщетения, предоставяни от вашия образователен институт. Обърнете внимание, че банковите извлечения на родителите на кандидата или споделена или съвместна сметка няма да бъдат приети за студентска виза или разрешение за пребиваване във Финландия.
 • Трябва да предоставите доказателство, че сте получили валидна здравна и медицинска застраховка, която покрива цялата продължителност на престоя ви във Финландия.
 • Трябва да сте в добро физическо и психическо здраве и да нямате никакви заразни заболявания.
 • Не трябва да имате криминално досие.
 • Не трябва да ви е отказвано влизане във Финландия преди това.
 • Възнамерявате да напуснете Финландия в края на вашия разрешен престой.

Кога трябва да кандидатствате?

Сроковете за обработка на финландска студентска виза варират, можете да ги проверите тук: http://migri.fi/en/processing-times

Студентското разрешение за пребиваване обикновено се издава за една година. След първата ви година във Финландия (достатъчно време преди изтичането на предишното ви разрешение) трябва да кандидатствате за удължаване на вашето студентско разрешение за пребиваване от Migri. Можете да използвате електронната услуга Enter Finland и за тази цел. Също така си струва да се отбележи, че когато кандидатствате за удължено разрешително, когато първоначалното ви разрешително е на път да изтече, трябва да сте във Финландия, когато подавате молбата си.

Време за обработка

Възможности за работа

Ако работите заедно с обучението си, работното ви време е ограничено. Можете да работите само средно 25 часа на седмица по време на академичния срок. Броят на работните часове не е ограничен на седмично ниво. Това означава, че можете да коригирате седмичното си работно време по време на учебния срок, стига да работите средно 25 часа на седмица.

Можете да работите без ограничения във времето, когато вашето учебно заведение не предлага обучение, тоест през лятната и коледната ваканция.

Можете също така да завършите дипломната си работа във фирма или да участвате в практическо обучение. В този контекст работното време не е ограничено.

Часове на седмица

25

Защо имате нужда от този вид виза?

Вашата молба за виза може да бъде отхвърлена, ако не можете да представите доказателство за необходимите средства или ако предоставите неверни или непълни документи.