We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Киргизстан

Най-добрите университети за Докторантура Програми в Киргизстан 2024

Брой институции: 1
    • Bishkek, Киргизстан

    МЕЖДУНАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ALA-TOO се състои от пет блока, с класни стаи и лаборатории, оборудвани с интернет и модерни интерактивни дъски. В AIU има четири факултета, три института и 16 катедри. Основният език на обучение е английският. Руският, киргизският и турският език са спомагателни езици.