Silesian University of Technology - Joint Doctoral School

Представление

Прочетете официалното описание

Силезийският технологичен университет организира докторантурата си. проучвания в рамките на съвместното докторско училище. Училището има за цел да популяризира и прилага изследователски области, определени в стратегията за развитие на университета. Доцент доктор. обучението подготвя студентите за постигане на висока степен на специализация и опит в научна дисциплина.

Съвместната докторска школа предлага интердисциплинарно обучение, обхващащо широк спектър от научни дисциплини (Теми на докторската дисертация). Продължителност на докторантурата Програмата е 4 години с редовен запис. Всеки Ph.D. студентът получава стипендия без да заплаща такса за обучение.

Съвместното докторско училище избира перспективни докторанти. студентите чрез ежегодни открити конкурси под формата на приемни изпити. Електронна регистрация на кандидатите поради онлайн платформа. Информация за процедурата за приемане и изискванията за постъпване е посочена на уебсайта на училището.118347_photo-1523240795612-9a054b0db644.jpgПрисила Дю Прайс / Unsplash

Места

Гливице

Address
Akademicka,2A
44-100 Гливице, Силезийско войводство, Полша

Програми