Университети в

Подробна информация за различни учебни заведения

Щракнете един от линковете долу и прочете за образованието в едно от посочените места. На страницата може да научите обща информация за държавата и интересни факти, освен това ще ви разкажем за местната система на образование, таксите за обучението, структурата на образователните програми, за образователните възможности за чуждестранни студенти и много друго. Също така на страниците ще намерите полезни съвети и практическа информация за здравно осигуряване, студентски визи и разноски за живеене.

Университети в различни държави - Докторантури и докторати по света

Какво всъщност е степен "доктор" или Ph.D.?
Степен "доктор", в англоезичната традиция наричана "доктор по философия" (от лат. Philosophiæ Doctor, съкратено PhD) е висша академична степен за повечето дисциплини по цял свят. Докторантурите осигуряват на студентите висша квалификация в такива области на знания като физически науки, хуманитарни науки, социални науки, мениджмънт, медицински науки и здраве, образование, изкуства, технически науки и много други. Степен "доктор" е следдипломна степен, за която може да кандидатствате, ако имате степен "бакалавър" или - по-разпространения вариант - ако имате степен "магистър". Получилият степен PhD се нарича „доктор по ... (научната област)“, например „доктор по икономика/ математика“ и т.н. Съкратено се изписва като „д-р“.

Какви са предимствата на следване в докторантура като чуждестранен студент?
Много студенти избират да следват в докторантура в чужбина. Тук може да изброим някои предимства на такъв избор. Първо, студентите придобиват ценен опит като живеят в друга културна среда. Това на свой ред дава допълнителни предимства: чуждестранните докторанти имат възможност да подобрят уменията за междукултурно общуване, което е твърде важно да съвременния глобален свят. Освен това различни докторантури в много университети са прочути по света заради качеството на образованието там, брой на важни научни публикации и известни професори и лектори. Чуждестранните докторантите имат възможност да правят научното си изследване там, където повечето фактори - природни, социални, политически и икономически - твърде се различават от тези на друго място и дават уникален опит и материал за научно изследване. Ако сте отворени за идеята да следвате в докторантура като чуждестранен студент, може да избирате между най-прочутите университети по света от различни дисциплини, които понякога даже не се предлагат в родната ви страна.

Каква е учебната програма в докторантурите за чуждестранни студенти?
Университетите и други висши учебни заведения по света за докторантури се разделят на няколко категории: университети с общ профил (които са насочени както към научно-изследователска дейност, така и към образователни курсове, и предлагат широк набор от академични дисциплини), бизнес училища, технически висши училища, висши училища по изкуства и образователни институции, които подготвят професионални преподаватели в сферата на началното и средно образование. Докторантурите по света се предлагат почти по всяка от възможните академични и научни дисциплини. Повечето докторантури задължават студентите да изпълнят академическия минимум и да подготвят независим научно-изследователски проект - като дисертация - който да има голям принос за развитие на конкретна област на знанията.

Какви кариерни перспективи се отварят за завършилите докторантура като чуждестранен студент?
Завършилите със степен "доктор" имат широки перспективи за кариера след получаване на образование за висша квалификация. Степента "доктор" е необходима без разлика дали планирате да продължите академичната си кариера и да се занимавате с научни изследвания, да поемете към бизнес кариера в частна или държавна организация или даже ако решите да организирате свой бизнес. Завършилите със степен "доктор" в чужбина имат дори повече предимства, тъй като имат допълнителен опит за общуване в друга културна среда, следване в друг университет и подготовка на научния си проект на чужд език.

Какви са таксите за обучение в докторантура като чуждестранен студент?
Таксите за следване в докторантура в чужбина се различават много и зависят от университета и избраната страна. Повечето кандидат-студенти за докторантура кандидатстват за финансова подкрепа, която те може да получат от университета, някоя академична организация или фондация. Кандидат-студентските комисии обикновено осигуряват на студентите необходимата информация и помагат да се ориентират в ситуацията за кандидатстване за докторантура.

Защо да следвате в докторантура онлайн като чуждестранен студент?

Един от най-популярните начини да получите степен "доктор" в чужбина е да следвате в докторантура онлайн. Образованието онлайн дава на студентите възможно да вземат курсове, да правят изследване и да общуват със преподаватели и колеги чрез най-съвременните средства за комуникации и електронно обучение. Стотици и хиляди студенти избират да следват в онлайн докторантура в чужбина. Като следват в онлайн докторантура в чужбина, студентите получават повечето предимства на следването в чужбина, но паралелно с това не трябва да напускат работата си, семейството си, приятелите и други ангажименти.

Как се различават докторантурите в различни страни?
Докторантурите се различават много в различни страни и държави. Например, докторантурите в САЩ продължават пет и повече години и включват две години задължителни занятия, след което започва научно-изследователска работа. Във Великобритания и Франция докторантите често пъти са задължени да вземат няколко учебни курсове, но в повечето случаи студентите може почти свободно да избират такива курсове. Университетите в Германия и Австралия създават такава среда за студентите, те напълно да се съсредоточат върху научното си изследване от самото начало и обикновено тук няма задължителни учебни курсове. Ако искате да научите повече за докторантури в страната, която ви е интересна, или ако искате да запитате повече информация директно от университета, може да попълните уеб форма на страницата с описание на конкретна програма.

Научете повече Свиване