Програмата развива интелектуални и професионални умения на студента. Чрез докторската теза квалифициран студент би показал доказателства за независима и оригинална научна работа.

Тезата би представлявала отличителен принос за познаването и изучаването на дисциплината, както и на областта на научните изследвания. Квалифициращите се студенти също ще покажат компетентност в прилагането на свързана с тях методология на изследване и правилното писмено и / или устно съобщаване на процеса на изследване и констатациите. Студентите трябва да могат критично да разсъждават върху изследователския процес и констатациите.

Изисквания за прием

Подходяща магистърска степен в по-широката област на управление на човешките ресурси, както и завършване на модул за методология на научните изследвания на ниво отличие и / или магистърска степен със среден пропуск от 65% на ниво магистърска степен. Три до пет години съответния опит в индустрията.

Ограниченията на броя на студентите изискват процес на подбор, състоящ се от център за целодневно оценяване и психометрични оценки. Модул най-малко на бакалавърско ниво или по-високо ниво на статистически методи или аналитични техники.

Данни за контакт

Име: г-жа A Ferreira
Тел: 27 (0) 11 559 2079 / Email: amandaf@uj.ac.za

Регистрация и начални дати

Регистрацията започва през януари, а през февруари - лекции както за магистърски, така и за следдипломни курсове.

Всички изследователски програми за магистри и доктори могат да се регистрират през цялата година.

Крайна дата: Академикът започва през януари и завършва през декември. Срокът на програмата се определя от продължителността на програмата.

Програма с обучение на:
  • Английски

Прегледайте още 70 курсове в University of Johannesburg »

Последна актуализация Август 13, 2019
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Ян. 2020
Duration
2 - 4 
Задочно обучение
Редовно обучение
Price
3,500 USD
Прогноза за обучение на година | Прогноза за настаняване: 2500 USD годишно