Доктор по управление на човешките ресурси

Общ преглед

Описание на програмата

Програмата развива интелектуални и професионални умения на студента. Чрез докторската теза квалифициран студент би показал доказателства за независима и оригинална научна работа.

Тезата би представлявала отличителен принос за познаването и изучаването на дисциплината, както и на областта на научните изследвания. Квалифициращите се студенти също ще покажат компетентност в прилагането на свързана с тях методология на изследване и правилното писмено и / или устно съобщаване на процеса на изследване и констатациите. Студентите трябва да могат критично да разсъждават върху изследователския процес и констатациите.

Изисквания за прием

Подходяща магистърска степен в по-широката област на управление на човешките ресурси, както и завършване на модул за методология на научните изследвания на ниво отличие и / или магистърска степен със среден пропуск от 65% на ниво магистърска степен. Три до пет години съответния опит в индустрията.

Ограниченията на броя на студентите изискват процес на подбор, състоящ се от център за целодневно оценяване и психометрични оценки. Модул най-малко на бакалавърско ниво или по-високо ниво на статистически методи или аналитични техники.

Данни за контакт

Име: г-жа A Ferreira
Тел: 27 (0) 11 559 2079 / Email: amandaf@uj.ac.za

Регистрация и начални дати

Регистрацията започва през януари, а през февруари - лекции както за магистърски, така и за следдипломни курсове.

Всички изследователски програми за магистри и доктори могат да се регистрират през цялата година.

Крайна дата: Академикът започва през януари и завършва през декември. Срокът на програмата се определя от продължителността на програмата.

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Научете повече

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Свиване