Характеристики на изследванията

Съдържанието на докторантските изследвания се фокусира предимно върху увеличаването на участието на хората с увреждания в обществото, както и върху подобряването на качеството на техния живот. Специално внимание се обръща на социалните аспекти.

Докторантурата Програмата за обучение предлага обучение в широк спектър от специални образователни дисциплини. Студентите от програмата са готови да развиват научната дисциплина на специалното образование в гореспоменатата нова перспектива и да решават актуални проблеми, свързани с качеството на живот на хората с увреждания.

Индивидуалните курсове обхващат и актуални аспекти на специалното образование в международния контекст.

За предпочитане е изследователските дейности да обхващат:

  • Ранна възраст, включително специална образователна диагностика и интервенция;
  • Семейство с дете с увреждания и неговото положение в обществото;
  • Социална, културна и професионална интеграция на хората с увреждания, включително интеграция на ученици и ученици със специални нужди в основните училища;
  • Разработване на специални образователни и социални рехабилитационни методи, техники и процедури;
  • Промени в подхода на широката общественост към хората с увреждания;
  • Развитие на системата за специално образование, нейните основни структурни части, включително развитието на теорията на качеството на живот на хората с увреждания.


Описание на критериите за проверка и оценка

Входно изпитване

Обсъждане на предложението за изследователски проект. Изследователският проект трябва да бъде изпратен заедно със заявлението в Департамента по наука, Факултет по образование, Карлов университет. Проектът (включително библиография) до 10 страници по избраната специализирана тема на кандидата трябва да включва характеристиките на изследователския проблем, основната идея за целите и структурата на проблема и методите, използвани в теоретичните изследвания и професионалната литература.

Критерии за оценка: Кандидатът може да получи максимум десет точки, като броят на точките за допускане до обучението е най-малко седем точки.


Условия за прием

Приемът към докторантура се обуславя от успешното завършване на магистърска програма.

Метод за проверка:


Кариерна перспектива

Завършил докторантската програма "Специално образование" е оборудван с теоретични знания и изследователски умения в областта на специалното образование. Завършил е подготовка за работа в областта на научните изследвания и участие в обучението на студенти. Професионалната му кариера е възможна в университети и подобни институции, в научно-изследователски институти и в ръководни постове на съответните органи.

Програма с обучение на:
  • Английски

Прегледайте още 8 курсове в Charles University Faculty of Education »

Последна актуализация Януари 10, 2019
Този курс е Редовно обучение, Комбинирано в кампус и онлайн
Duration
Редовно обучение
Price
2,000 CZK
за академична година. Онлайн такса за кандидатстване: 540 CZK. Хартия Такса за кандидатстване: 590 CZK.