Доктор по развитие, общества и територии

Общ преглед

Описание на програмата

Този курс има за основна цел да достави на докторантите знания за проектиране, прилагане и оценка на териториално диференцирани решения за интелигентно, приобщаващо и устойчиво развитие, способни да отговорят на нуждите и очакванията на различни хора, организации и общности.

Предлага иновативен подход, съчетаващ:

  1. интердисциплинарно четене на реалността;
  2. асоцииране на местния и регионалния мащаб с глобалните промени; и в) съвместно създаване на знания с темите за развитие.

Сред компетенциите, които трябва да бъдат придобити в рамките на докторската степен по "Развитие, общества и територии", са: - да се повиши знанието и критичното разбиране на разнообразието на моделите на социално-икономическо развитие и тяхната приложимост в териториален контекст, - да се изградят интердисциплинарни рамки за интерпретация и анализ на проблемите и многоизмерните решения, повдигнати от процесите на развитие в общностите, организациите и териториите, като се има предвид артикулирането с динамиката на глобалната промяна - Съчетаване на теоретичните и методологическите знания за проектиране и провеждане на новаторски изследователски проекти на границата на знанието, - изграждане на нови знания и новаторски обществени политики за посрещане на предизвикателствата на местно и регионално равнище в контекста на изследванията на действията и въз основа на подхода на участието мулти-актьорско и трансдисциплинарно съвместно създаване на знания и опит - Да комуникира и аргументира изследването стриктно и признато от своите връстници и по начин, разбираем за широката общественост.

разписание

Част от учебната програма - Лице в лице, настойнически и е-обучение Тема - Пълна или частична наличност, докторантът е съвместно отговорен за управлението на времето, необходимо за изследователската работа заедно с неговия съветник (и).

продължителност

3 години, 6 семестъра

ECTS

180

Условия за достъп

  1. Гъвкавите критерии се прилагат, за да се позволи приемането на студенти от различни области, като се вземе предвид интердисциплинарният профил на курса;
  2. Предпочитание се дава на студенти с магистърска степен, въпреки че притежателите на диплома за придобиване на лиценз или еквивалентен закон или други кандидати със съответна академична или академична учебна програма могат да бъдат допуснати в съответствие с мнението на Изпълнителния комитет на курса;
  3. Очертава се професионален опит в областта на социално-икономическото развитие в териториален контекст, с акцент върху професионалисти от частни и нестопански организации, социални предприемачи, персонал и други професионалисти в публичната администрация.
Последна актуализация Март 2020

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия

За учебното заведение

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Научете повече

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Свиване