Докторски изследвания

Общ преглед

Описание на програмата

Университетът в Орадея предлага възможност за продължаване на академичните изследвания на докторско ниво в 18 области, а именно: Филология, Богословия, География, История, Социология, Медицина, Фармация, Биология, Икономика, Бизнес Администрация, Финанси, Агрономия, Електротехника, Енергетика Инженеринг, Индустриално инженерство, Инженеринг и управление, Математика, Електронно инженерство Телекомуникации и информационни технологии.

От организационна гледна точка докторските изследвания са групирани в 7 докторски училища: докторска филологическа школа, докторска географска школа, докторска гимназия по история, докторска школа по социология, докторска гимназия по биомедицински науки, докторска школа по икономически науки и докторска гимназия по инженерство науките.

Докторантите се подпомагат чрез докторски стипендии, финансирани от държавния бюджет и от собствените им доходи, някои от тях се ползват от докторски стипендии.

Университетът в Орадея има висококачествена материална база, материализирана чрез изследователски лаборатории, в които студентите предприемат теоретичната и наличната приложна изследователска литература.

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, inte ... Научете повече

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, intellectual development of the individual, and at the same time to contribute to the social and cultural development of Oradea. These missions are shaped by objectives such as attracting students from all over the world, positioning the university among the best educational institutions in the country and in Europe and conveying a wider community to the significance and importance of academic education and scientific research in general and the one conducted within this university, in particular. The University of Oradea has materialized international relations with 352 institutions from 39 countries. Свиване